KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII w Bydgoszczy  

Queensland

Drukuj
Queensland

Trudno jest określić właściwie, kiedy pierwsi ludzie dotarli do Queensland. Archeolodzy odkryli dotąd przedmioty pochodzące sprzed 40 tysięcy lat.

Pierwsi Europejczycy natomiast dotarli na tutejsze ziemie w latach 1600. Holenderscy podróżnicy przybyli wtedy do zatoki Carpentaria i przylądka York. Do samego wschodniego wybrzeża dotarł James Cook w 1700 roku. Wraz z zasiedlaniem Brisbane i rozwojem ekonomicznym, zaczęto doceniać ważność portu i miasta Brisbane, jako ośrodka urbanistycznego.

Te wszystkie czynniki zwróciły uwagę tutejszej ludności na ważność posiadania własnej tożsamości i niezależności od odległego rządu NSW. Rozważania przybrały formalną drogę w 1851 roku, aby 8 lat później, 6 czerwca, Królowa Wiktoria podpisała zgodę na utworzenie nowej kolonii Queensland. Tego samego też dnia kolonia otrzymała swą własną konstytucję a 10 grudnia, pierwszy guwernator kolonii - Sir George Ferguson Bowen, oficjalnie ogłosił Queensland, jako niezależną od NSW kolonię.

Wyodrębnienie Queensland od NSW, dało początek rozwojowi poza Brisbane. W 1860 roku zadeklarowano Ipswich i Rockhampton jako miasta, a w rok później Maryborough i Warwick. W tym samym roku odbyły się pierwsze wybory, które wyłoniły Roberta George Herbert, jako pierwszego w historii premiera.

Jednym z pierwszych zadań nowego parlamentu był rozwój stanu poprzez zachęcenie ludzi do osiedlania się na terenie stanu. W ciągu trzech kolejnych lat blisko 25 tysięcy ludzi przybyło do Queensland celem osiedlenia się. Na pewno pomogło w tym odkrycie złoży złota w pobliżu Rockhampton. Złoto to uchroniło stan także przed skutkami recesji z 1866 roku.

W latach 1860-tych władze kolonii jako pierwsze ustanowiły bezpłatny system nauki i otworzyły tzw. "grammar schools" oraz opublikowały pierwsze banknoty. Jednak po prawie 40 latach kolonia Queensland utraciła na nowo swą niezależność na rzecz federacji. Pierwszego stycznia 1901 roku, w wyniku większościowego TAK ze strony ludności, kolonia włączyła się do Federacji i przekształciła się w stan. Zmiana ta oprócz większych zmian w strukturze władz rządzących, obaliła także np. zakaz głosowania dla ludności Aborygeńskiej.

Dziś Queensland jest jednym z najsilniejszych ośrodków ekonomicznych w Australii. Główne gałęzie przemysłu to rolnictwo, przemysł wydobywczy i coraz silniej rozwijająca się turystyka, jako najpopularniejsze miejsce do spędzania wakacji przez Australijczyków.

Przedruk: australiana.pl